พัดลม มีความสำคัญ ต่อ ขบวนการผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรม มาก

พัดลม อุปกรณ์ ที่แสนจะ เรียบง่าย มีเพียงใบพัด และ มอเตอร์ ที่หมุน เท่านั้น การออกแบบอุปกรณ์ พัดลม ทำให้ พัดลม มีความสามารถแตกต่างกัน ออกไป เช่น รูปร่าง ลักษณะ ของใบพัด ขนาดของใบพัด ที่แตกต่างกัน จะทำให้ พัดลมทำงาน ต่างกัน เช่น พัดลมฟาร์ม ออกแบบให้ ใบพัด มีขนาดใหญ่ ยาว แบนเรียบติด เรียบติด กับ ผนังได้ พร้อมมี ตะแกรง เพื่อ ป้องกัน แมลง  ป้องกัน ฝุ่น ละออง เพราะ พัดลมฟาร์ม ใช้งานในฟาร์ม แน่นอน กว่า เป็๋น การติดตั้ง เพื่อใช้งานภายนอก ที่ต้องเต็มไปด้วยแมลง พัดลมกันระเบิด คือ อีกหนึ่ง นวตกรรม … Read more

Read More

ศูนย์รวม พัดลม ระบบระบายอากาศ โรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท ซี ดาต้า เอนจิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการออกแบบติดตั้ง พัดลม ท่อส่งลม ระบบระบายอากาศ ระบบบำบัดฝุ่น ถุงกรองฝุ่น งานถ่ายเทความร้อน งานระบายอากาศสำหรับงานก่อสร้างใต้ดิน พร้อมบริการออกแบบติดตั้งให้กับระบบโรงงานอุตสาหกรรม ระบบฟาร์มในระบบปิด หรือ EVAP  พัดลมฟาร์ม รวมถึงงานรับติดตั้ง เครื่องดูดกลิ่น ดูดควัน ดูดฝุ่น พัดลมดูดอากาศ รับติดตั้งระบบพัดลม คูลลิ่งแอร์ พัดลมไอเย็น เพื่อความประหยัดไฟ ที่เย็นสบาย ด้วยประสบการณ์เฉพาะด้านมานานกว่า 20 ปี เราจึงได้รับการยอมรับจาก ลูกค้าองค์กร โรงงานอุตสาหกรรม ทั่วประเทศ เราเป็น ตัวแทนจำหน่าย พัดลมโอนิชิ จากประเทศ ญี่ปุ่น และ ด้วยความพร้อมในการผลิต และ ซ่อมบำรุง เพื่อให้งานระบบ ของท่าน ดำเนินต่อเนื่อง ได้อย่างไม่สะดุด พร้อม บริการ ให้เช่าพัดลม ที่มีให้เลือก อย่างหลากหลาย นอกจากนี้ เรายังมีความชำนาญเฉพาะทาง … Read more

Read More

การออกแบบ ระบบระบายอากาศในโรงงาน

ระบบระบายอากาศของโรงงานที่ดี ทำให้อากาศเย็นสดชื่น ปราศจากเชื้อโรค การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ออกแบบระบบระบายอากาศโรงงาน เย็นดี ประหยัดไฟ การระบบปรับอากาศโรงงาน พัดลมไอเย็น และประหยัดพลังงานปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระแสไฟฟ้าเพียง 1 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงสำหรับเนื้อที่ 150 ตารางเมตร คุณต้องการไหม คุณเคยรู้สึกปลอดโปร่งและเย็นสบายเมื่ออยู่ใกล้ๆ ทะเล แม่น้ำ หรือทะเลสาบไหม? นั่นเป็นเพราะคุณได้สัมผัสกับไอระเหยของน้ำตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่นั่น เมื่ออากาศร้อนเคลื่อนตัวลงสู่ผิวน้ำ พลังงานความร้อนจะทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอน้ำ ทำให้อากาศเย็นลงและสดชื่นขึ้น ด้วยหลักการเดียวกัน พัดลมไอเย็น Cooling Air Flow ได้ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงในการสร้างไอระเหยจำลองขึ้นมา ซึ่งจะไปลดพลังงานความร้อนในอากาศลงจึงถือกำเนิดขึ้นเป็นเทคโนโลยีความเย็น พร้อมพัดลมระบบระบายอากาศ อันเป็นผลมาจากความสำเร็จของการพัฒนาเครื่องปรับอากาศที่ประหยัดพลังงาน และปกป้องสิ่งแวดล้อม รู้จักผลิตภัณฑ์ ระบบปั๊มหมุนเวียนอากาศจะดันอากาศจากรางน้ำอย่างต่อเนื่องจากนั้นอากาศจะ กระจายตัวไปเป็นไอน้ำเข้าไปในชั้นของตัวกรอง อากาศร้อนจากภายนอกห้องจะผ่านเข้ามาสู่ตัวกลาง ที่จะเปลี่ยนอากาศให้กลายเป็นไอน้ำ ตัวกลางนี้ คือตัวกรองอากาศชนิดเซลล์-ไทป์ (Cell-Type) ซึ่งผลิตมาจากวัตถุดิบชนิดพิเศษจากการคิดค้นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้นสูงจากสวิสเซอร์แลนด์ จากนั้นจะเกิดการแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างอากาศกับน้ำ ด้วยวิธีการดังกล่าว ผลที่ได้ คือความเย็น ที่น่าพอใจอากาศที่ได้จะเย็น สะอาด และหมุนเวียนภายในห้องด้วยการทำงานของเครื่องปรับอากาศที่ทำหน้าที่เปลี่ยน อากาศร้อนจากภายนอกให้มีอุณหภูมิที่เย็นสบายพอเหมาะพอดี นี่คือหลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศ Cooling Air … Read more

Read More

โรงงานกับการระบายอากาศ

การระบายอากาศในโรงงานที่สิ่งที่สำคัญ มาก และถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงาน การระบายอากาศ ทำให้ สิ่งแวดล้อมในการทำงาน ดีขึ้น อุปกรณ์สำคัญในการระบายอากาศ คือ พัดลมโรงงาน เหตุที่่ต้องใช้พัดลมโรงงานเพราะ มีคุณสมบัติที่ดีคือ ทนทาน สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน ประสิทะฺภาพเต็ม ไม่ต้องการ ความสวยงาม หรือ รูปร่างที่ทันสมัย พัดลมโรงงาน เน้นที่การใช้งานเป็นหลัก และสามารถติดตั้งได้ง่าย เมื่อเสียก็สามารถซ่อมได้โดยไม่ยาก ตัวอย่าง พัดลมโรงงานที่สำคัญ อันหนึ่ง คือ พัดลมท่อ ที่มีลักษณะทางกายภาพ เหมือนท่อ ที่สามารถระบายอากาศได้อย่างรวดเร็ว ลดความร้อน หรือ ลดฝุ่น กลิ่นที่ไม่ต้องการ ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้อากาศ สดใส สิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

Read More

ระบบบำบัดฝุ่น พร้อม ปรับอากาศ ในตัว

หลักการทำงานของ ระบบบำฝุ่นโดยการผ่านม่านน้ำ วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของการทำความเย็น ตามธรรมชาติ คือ การทำความเย็นผ่านการระเหยของน้ำ หลักการทำงาน ยืน อยู่บน หลักการ ของ การดูดซึม ความร้อนโดย การระเหยความชื้น สิ่งที่เกิดขึ้นผ่านผิวหนังมนุษย์ขณะร่างกายขับเหงื่อและ ผลของ อุณหภูมิที่ลด ลงเป็นเช่นเดียวกับที่ คุณรู้สึกเย็นเมื่อ ลมพัด มาจากทะเล ระบบบำบัดฝุ่น พร้อมคุณสมบัติทำความเย็นของ CDATA ผลิตการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพโดยการรวมขั้นตอนการระเหยน้ำตาม ธรรมชาติด้วยหลักการหมุนเวียนของอากาศที่เรียบง่าย และเชื่อถือได้อากาศภายนอกที่สะอาดจะถูกกรองผ่านขั้นตอนกรองอิ่มตัวถูกทำให้ เย็นลงโดยการระเหย และหมุนเวียนลมด้วย พัดลมระบายอากาศ ระบบทำความเย็นด้วย การระเหย เป็นหลักการเก่าแก่ ที่ใช้ใน เคหะสถาน มานาน เก่าแก่กว่า ระบบ แอร์คอนดิชั่น มันถูกเรียกว่าความเย็นท่ามกลาง ทะเลทราย ใน ตะวันออกกลาง และ บึงแห่งความเย็นในสหรัฐหลักการทำงานก็เรียบง่าย น้ำจากด้านล่างของระบบถูกปั๊มไปยังด้านบน และ ถูกปล่อยให้ไหลลงผ่านระบายความร้อนขณะเดียวกัน พัดลมโบลเวอร์ จะทำการเป่า ลมผ่านแผ่นระบายความร้อนบังคับให้ดึงอากาศผ่านแผ่นบังคับให้น้ำระเหยไปซึ่ง ช่วยลดอุณหภูมิอากาศเย็นจะถูกเป่าด้วยความเร็วสูงตามทิศทางที่คุณบังคับให้ ไป ซึ่งปัจจุบัน หลักการ … Read more

Read More

เรื่องน่ารู้ พัดลมอุตสาหกรรม

พัดลมอุตสาหกรรม มีให้ เลือก มากมาย หลายชนิด เพราะ แต่ละอุตสาหกรรม มีความต้องการ เฉพาะด้านแตกต่างกัน โดย สรุป ชนิด ของ พัดลมอุตสาหกรรม ดังนี้ คือ พัดลมอุตสาหกรรม Forward curve เหมาะสำหรับงานที่ต้องการค่าความกดดันของอากาศหรือแก๊ส มีค่าต่ำจนถึงปานกลาง สามารถใช้กับงานที่มีลักษณะการก่อสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงเท่าใดนัก เนื่องจากพัดลมชนิดนี้จะไม่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนในขณะใช้งาน ถ่ายทอดกำลังงานด้วยล้อและสายพาน ซึ่งจะต้องทำการปรับแต่งให้ได้ความเร็วรอบที่ถูกต้อง ในขณะทำงานจะมีเสียงเบากว่าพัดลมชนิดต่างๆ และราคาประหยัด พัดลมอุตสาหกรรม Airfoil เหมาะสำหรับปริมาณลมมาก และความดันลม 4 นิ้วน้ำขึ้นไป มีประสิทธิภาพสูงมาก แต่ราคาแพงและมีเสียงดัง พัดลมอุตสาหกรรม Backward curve เหมาะสำหรับงานที่ต้องการค่าความกดดันของอากาศหรือแก๊สมีค่าสูง ใช้กับงานที่มีลักษณะการก่อสร้าง ที่ มั่นคง แข็งแรง เนื่องจาก พัดลมชนิดนี้ ขณะใช้งาน จะ เกิดการสั่นสะเทือน ภายใน ระบบ นิยม ถ่ายทอด กำลังงานด้วย ล้อ และ … Read more

Read More

Service บริการของเรา

รุ่นซุปเปอร์วิน รุ่นฮาร์ดเบบี้ รุ่นวินมาม่า รุ่นวินเอส 400/500 รุ่นป้องกันระเบิด ท่อลม Flexible Duct พัดลมรุ่นประหยัด 12” ราคาถูก ให้เช่าพัดลม ท่อส่งลม รับผลิตท่อส่งลมทุกขนาด และความยาวตามที่ต้องการ รับติดตั้งพัดลม ท่อส่งลม ระบบระบายอากาศ ถ่ายเทความร้อน งานรับติดตั้งเครื่องดูดกลิ่น ดูดควัน ดูดฝุ่น พัดลมใช้ในสาธารณูปโภคใต้ดิน ขาย-เช่า พัดลม Cooling Air (พัดลมทำความเย็นด้วยระบบ อีแวบ)

Read More

พัดลมไอเย็น ลดความร้อน ประหยัดไฟ

ข่าวดี อากาศร้อน เรามี พัดลมไอเย็น ก็เย็นสบายได้ พัดลมไอเย็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการดับร้อนอย่างธรรมชาติ ติดตั้งนอกสถานที่ได้ อากาศประเทศไทยในปัจจุบันนั้นค่อนข้างมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นทุกวัน หรือเรียกได้ว่าร้อนมากเลยทีเดียวค่ะ หลายท่านจึงมองหา สิ่งอำนวยสะดวกเพื่อคลายร้อน ที่นิยมส่วนใหญ่ก็พัดลมค่ะ มีให้เลือกหลากหลายแบบมาก ทั้ง พัดลมไอน้ำ พัดลมไอเย็น หรือเป็นแบบพัดลมธรรมดา ก็แล้วแต่ความสะดวกของท่านในการเลือกซื้อมาค่ะ ในส่วนของพัดลมไอเย็นกับพัดลมไอน้ำ มีหลายท่านเข้าใจผิดคิดว่ามันคืออันเดียวกันแต่จริงๆแล้ว มันคนละแบบกันค่ะ พัดลมไอน้ำนั้น จะทำงานโดยการพ่นละอองน้ำออกมาแล้วใช้พัดลมเป่าให้ละอองน้ำเกิดกระจายตัว จึงเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความชื้นมากๆ เช่น ที่โล่งแจ้ง แต่อาจไม่เหมาะกับที่อับ เช่น ภายในบ้าน หรือโรงอาหาร ค่ะ ส่วนพัดลมไอเย็นนั้น มีการทำงานด้วยการดึงความร้อนของอากาศผ่านแผ่นทำความเย็นที่อยู่ด้านใน จนน้ำระเหยออก ทำให้มีอุณหภูมิที่ลดลง จึงทำให้พื้นที่โดยรอบรู้สึกเย็นสบาย สดชื่น โดยไม่มีความชื้นในอากาศเข้ามารบกวน เหมาะกับบ้านพักอาศัยมากกว่าค่ะซึ่งพัดลมไอเย็นนั้นมีหลักการทำงานง่ายๆดังนี้ค่ะ พัดลมไอเย็น เป็นพัดลมที่ทำงานผ่านระบบ Evaporative Cooling Systems หรือการดึงความร้อนจากอากาศผ่านแผ่นทำความเย็นที่อยู่ภายในเครื่อง โดยเมื่อสัมผัสกันจะทำให้น้ำระเหยและแปรเปลี่ยนเป็นไอเย็นที่ส่งผ่านออกมาจากเครื่อง ช่วยให้อุณหภูมิภายในห้องลดลงได้ และเกิดความเย็นสบายคล้ายกับแอร์บ้านค่ะ แต่แน่นอนค่ะว่าพัดลมไอเย็นนั้นย่อมมีราคาถูกกว่าแอร์บ้านอยู่แล้วค่ะ ซึ่งข้อดีของพัดลมไอเย็น คือ สามารถ ลดอุณหภูมิได้ 4-10 องศาเซลเซียสโดยไม่มีละอองน้ำจึงไม่ทำให้อับชื้นและได้ลมเย็นสดชื่น … Read more

Read More